Vi vil gjerne invitere dere til å bidra i rekrutteringsarbeidet til et forskningsprosjekt ved Oslo Universitetssykehus. Vedlagt finner dere en informasjonspakke som kan sendes ut til medlemmer/aktuelle deltagere for studien. Den inneholder følgende dokumenter:  

  1. Informasjon til fagpersoner 

  2. Informasjon til medlemmer/aktuelle deltagere 

  3. Brosjyre/plakat til medlemmer/aktuelle deltagere.

Informasjon til ungdom

Informasjon om prosjekt

Brosjyre Ung Face IT
  • Facebook Social Ikon
  • Vimeo Social Ikon

©2018 NFFNF      

Webmail

Dashbord

Intranett

Postadresse

Dyrøyveien 817

7273 Norddyrøy

E-post

Skriv til oss

Faktura

Inste Holen 83 B

6011 Ålesund

Org.nr. 971 563 842

Bankgiro 6019 05 38403

Telefon

Britt Ohrø 412 02 906

Leder

Berit Valen 900 18 270

Økonomi og medlemskap

Ellen T. Nilsen 452 15 009

Ungdomsleder

Personvernerklæring nffnf