Vi vil gjerne invitere dere til å bidra i rekrutteringsarbeidet til et forskningsprosjekt ved Oslo Universitetssykehus. Vedlagt finner dere en informasjonspakke som kan sendes ut til medlemmer/aktuelle deltagere for studien. Den inneholder følgende dokumenter:  

  1. Informasjon til fagpersoner 

  2. Informasjon til medlemmer/aktuelle deltagere 

  3. Brosjyre/plakat til medlemmer/aktuelle deltagere.

Informasjon til ungdom

Informasjon om prosjekt

Brosjyre Ung Face IT

©2018 NFFNF      

Webmail

Dashbord

Intranett

Faktura

Inste Holen 83 B

6011 Ålesund

Org.nr. 971 563 842

Bankgiro 6019 05 38403

Postadresse

Dyrøyveien 817

7273 Norddyrøy

E-post

Skriv til oss

Telefon

Britt Ohrø 412 02 906

Leder

Berit Valen 900 18 270

Økonomi og medlemskap

Ellen T. Nilsen 452 15 009

Ungdomsleder

Personvernerklæring nffnf
  • Facebook Social Ikon
  • Vimeo Social Ikon