Valgkomiteen - Landsstyret

Valgkomiteen skal samarbeide med Landsstyret for å finne kandidater. Styret kjenner foreningens utfordringer best og vet hvordan det fungerer, hva som er bra og hva som må bli bedre når det gjelder styrets kompetanse. Valgkomiteen skal uavhengig av styret gi sin innstilling til Landsmøtet.

  • Leder, Brit Wenche Carlsen, 918 69 210

  • Medlem, Tore Pedersen, 982 42 577

  • Medlem, Heidi Eikås, 909 24 858

  • Vara, Nicolai Røren, 900 40 30©2018 NFFNF      

Webmail

Dashbord

Intranett

Postadresse

Dyrøyveien 817

7273 Norddyrøy

E-post

Skriv til oss

Faktura

Inste Holen 83 B

6011 Ålesund

Org.nr. 971 563 842

Bankgiro 6019 05 38403

Telefon

Britt Ohrø 412 02 906

Leder

Berit Valen 900 18 270

Økonomi og medlemskap

Ellen T. Nilsen 452 15 009

Ungdomsleder

Personvernerklæring nffnf
  • Facebook Social Ikon
  • Vimeo Social Ikon