NF klinikk?

Oppdatert: 25. aug. 2019


VI TRENGER DIN HJELP!NFFNF har i mange år ønsket at vi «hadde en NF-klinikk»


Nå sender vi ut en spørreundersøkelse om behovet for et tverrspesialisert team ved Oslo Universitetssykehus (OUS) for diagnosene NF1, NF2 og Schwannomatose.


For å begrunne nytten, trenger vi svar fra flest mulig av de som har en av tilstandene. Det er viktig at skjema fylles ut av flest mulig med diagnose. Er du pårørende til barn eller noen som har diagnosen som trenger hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du selvsagt være behjelpelig med dette.


Et slikt tilbud vil ikke fortrenge ditt lokale tilbud, fra Frambu eller Barnehabiliteringen, men forhåpentlig bli i tillegg til allerede eksisterende tilbud.


Vi i NFFNF håper at du ved dine svar kan hjelpe oss med å oppnå dette tilbudet.


Har du problemer med å fylle ut skjemaet ? Send en mail til leder@nffnf.no og vi vil hjelpe deg.


På forhånd takk!

©2018 NFFNF      

Webmail

Dashbord

Intranett

Postadresse

Dyrøyveien 817

7273 Norddyrøy

E-post

Skriv til oss

Faktura

Inste Holen 83 B

6011 Ålesund

Org.nr. 971 563 842

Bankgiro 6019 05 38403

Telefon

Britt Ohrø 412 02 906

Leder

Berit Valen 900 18 270

Økonomi og medlemskap

Ellen T. Nilsen 452 15 009

Ungdomsleder

Personvernerklæring nffnf
  • Facebook Social Ikon
  • Vimeo Social Ikon