Likepersonsarbeid

Oppdatert: 14. juni 2018

Foreningen jobber kontinuerlig med å sikre et godt likepersonsarbeid. Det er opprettet et likepersonsutvalg som har som oppgave og koordinere og utvikle dette arbeidet.


En likeperson er en som har NF/Schwannomatose eller pårørende til noen med disse diagnosene. De har erfaringer som kan være til nytte for deg. Ta kontakt dersom du ønsker å snakke med noen i samme situasjon. Likepersonen har taushetsplikt om personlige forhold.


Kontakt oss©2018 NFFNF      

Webmail

Dashbord

Intranett

Postadresse

Dyrøyveien 817

7273 Norddyrøy

E-post

Skriv til oss

Faktura

Inste Holen 83 B

6011 Ålesund

Org.nr. 971 563 842

Bankgiro 6019 05 38403

Telefon

Britt Ohrø 412 02 906

Leder

Berit Valen 900 18 270

Økonomi og medlemskap

Ellen T. Nilsen 452 15 009

Ungdomsleder

Personvernerklæring nffnf
  • Facebook Social Ikon
  • Vimeo Social Ikon