Landsstyret

Oppdatert: 16. sep. 2019

Styret har den høyeste myndighet mellom Landsmøtene og skal lede organisasjonen, ivareta økonomien og organisere likepersonsarbeidet.


Styret skal gi råd og veiledning til medlemmene og spre kunnskap om diagnosene til skoler, sykehus og andre behandlende institusjoner.

Styret skal også jobbe for å opprette kontakt med foreninger i andre land.

©2018 NFFNF      

Webmail

Dashbord

Intranett

Postadresse

Dyrøyveien 817

7273 Norddyrøy

E-post

Skriv til oss

Faktura

Inste Holen 83 B

6011 Ålesund

Org.nr. 971 563 842

Bankgiro 6019 05 38403

Telefon

Britt Ohrø 412 02 906

Leder

Berit Valen 900 18 270

Økonomi og medlemskap

Ellen T. Nilsen 452 15 009

Ungdomsleder

Personvernerklæring nffnf
  • Facebook Social Ikon
  • Vimeo Social Ikon