IldsjelprisenNorsk Forening For Nevrofibromatose skal årlig dele ut Ildsjelprisen.


Ildsjelprisen tildeles et medlem som har vært aktiv i laget minst 10 år og som har gjort en innsats utover det som normalt kan forventes.


Gi din stemme til årets Ildsjel.

Skriv navn og adresse og begrunn hvorfor personen fortjener Ildsjelprisen.


Send din innstilling til Ildsjelkomiteen©2018 NFFNF      

Webmail

Dashbord

Intranett

Postadresse

Dyrøyveien 817

7273 Norddyrøy

E-post

Skriv til oss

Faktura

Inste Holen 83 B

6011 Ålesund

Org.nr. 971 563 842

Bankgiro 6019 05 38403

Telefon

Britt Ohrø 412 02 906

Leder

Berit Valen 900 18 270

Økonomi og medlemskap

Ellen T. Nilsen 452 15 009

Ungdomsleder

Personvernerklæring nffnf
  • Facebook Social Ikon
  • Vimeo Social Ikon