Ungdomsgruppa

Medlemmer av NFFNF I alderen 13-30 år blir automatisk medlem i ungdomsgruppa. Det er en rekke aktiviteter som f.eks Sommerleir, Reiseklubben ungdom, egne aktiviteter med aktivitetsledere på regionale arrangementer både for barn og ungdom.

Styret i ungdomsgruppa skal gi råd og veiledning om diagnosen og det å leve med denne til medlemmer i aldersgruppen 13-30 år.

Styret skal også arbeide for å komme i kontakt med tilsvarende ungdomsforeninger i andre land.

Ungdomsstyret

Ungdomsleder, Henning B. Pedersen, 450 83 461
Styremedlem, Pernille Kramås, 954 51 360
Styremedlem, Erlend T. Eikanger, 468 52 685
Sekretær, Anette Steen, 413 30 035
Styremedlem, Herborg Fredheim, 976 09 966
Varamedlem, Eirik Eliassen