Kontakt

Norsk Forening For Nevrofibromatose

Org.nr. 971 563 842
Bankgiro 6019 05 38403

Telefon

412 02 906

E-post

post@nffnf.no

Postadresse

Dyrøyveien 817
7273 Norddyrøy

Fakturaadresse

Inste Holen 83 B
6011 Ålesund
Britt Ohrø
Leder
412 02 906
Berit Valen
Økonomi og medlemskap
900 18 270
Henning Pedersen
Ungdomsleder
450 83 461

Likepersonsutvalget

Kontakt oss for råd og støtte på telefon 412 02 906