Bli medlem

Som medlem får du treffe andre i samme situasjon og ha noen å dele erfaringer med.

Medlemskap

Har du eller noen i din familie nevrofibromatose eller schwannomatose er du velkommen i foreningen vår. Men også andre som vil støtte vårt viktige arbeid kan bli medlem. Medlemskap koster 300 kr i året.

Få innsikt

Få nyttig råd og veiledning. Delta på kurs, konferanser og arrangementer.

Vær sosial

Delta på samlinger for barn, ungdom og voksne.

Reis med oss

Bli med Reiseklubben på tur og opplev Europa sammen med andre medlemmer.

Få medlemsblad

I NF-Nytt  kan du lese om vårt likepersonsarbeid. Medlembladet utgis i desember hvert år.