Vi vil gjerne invitere dere til å bidra i rekrutteringsarbeidet til et forskningsprosjekt ved Oslo Universitetssykehus. Vedlagt finner dere en informasjonspakke som kan sendes ut til medlemmer/aktuelle deltagere for studien. Den inneholder følgende dokumenter:

  1. Informasjon til fagpersoner
  2. Informasjon til medlemmer/aktuelle deltagere
  3. Brosjyre/plakat til medlemmer/aktuelle deltagere.

Her finner du vedtektene for informasjon, rekruttering og Ung Face It.