Velkommen til

NF-foreningen

I Norge blir det født femten barn med NF hvert år. Det finnes over tusen personer med NF1, mer enn tjue med NF2 og noen få med Schwannomatose.

Dersom du eller noen i din familie har en av disse sykdommene er du velkommen i foreningen.   Les mer

Aktuelt

Ny video fra Funkis

Bli medlem

Har du eller noen i din familie NF eller Schwannomatose er du velkommen i foreningen vår. Også andre som vil støtte vårt viktige arbeid kan bli medlem.   Se hva vi tilbyr

Diagnoser

Hva skjer?

©2018 NFFNF      

Webmail

Dashbord

Intranett

Postadresse

Dyrøyveien 817

7273 Norddyrøy

E-post

Skriv til oss

Faktura

Inste Holen 83 B

6011 Ålesund

Org.nr. 971 563 842

Bankgiro 6019 05 38403

Telefon

Britt Ohrø 412 02 906

Leder

Berit Valen 900 18 270

Økonomi og medlemskap

Ellen T. Nilsen 452 15 009

Ungdomsleder

Personvernerklæring nffnf
  • Facebook Social Ikon
  • Vimeo Social Ikon